Van je familie moet je het hebben? Intergenerationele familiezorg in het privaatrecht

UCERF 16 - Actuele ontwikkelingen in het familierecht


Femke de Kievit gaat in op de urgente vraag hoe informele zorg voor ouderen in een sterk vergrijzende samenleving geregeld kan worden, en met name welke rol het privaatrecht daarbij zou kunnen vervullen. Met het verschuiven van zorg naar het private domein rijst ook de vraag of de rol van het privaatrecht belangrijker zal of zou moeten worden. Nu is die zorgplicht een dode letter in de wet, maar blijft dat ook zo? Een boeiende vraag is in hoeverre kinderen die voor een ouder zorgen daarvoor gecompenseerd zouden moeten worden. Via het publiekrecht is daarin onder voorwaarden voorzien, maar welke rol speelt het privaatrecht?