Vadertje staat op de sofa


In dit redactionele artikel wordt allereerst de freudiaanse zienswijze op leiderschap in een land geschetst. Vervolgens wordt ingegaan op de uitwerking daarvan in de democratische rechtsstaat Nederland.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): H.D.S. van der Kaaij, A. Kristic

Verschijning: september 2008

Archiefcode: AA20080595

Freud leiderschap onzekerheid samenleving wantrouwen

Metajuridica RechtsfilosofieStaats- en bestuursrecht

Opinie Redactioneel