Uitleg cessieverbod


Hoge Raad 21 maart 2014, nr. 12/05258, ECLI:NL:HR:2014:682 (Coface Finanz/Intergamma)


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): W.H. van Boom

Verschijning: december 2014

Archiefcode: AA20140927

Hoge Raad 21-03-2014 (ECLI:NL:HR:2014:682) zaaknummer: 12/05258

Burgerlijk recht Verbintenissenrecht

Annotaties en wetgeving Annotatie