De erkenning van polygame huwelijken in Nederland

UCERF 4 - Actuele ontwikkelingen in het familierecht


Rapport over de juridische status van polygame huwelijken in rechtsvergelijkend perspectief. Aan de orde komen: de definitie van polygamie en de ratio van het polygamieverbod, het aangaan van een polygaam huwelijk in eigen land, de erkenning van polygame huwelijken gesloten in het buitenland, de registratie van polygame huwelijken en de nietigverklaring danwel ongedaanmaking van polygame huwelijken.


Verschijningsvorm: UCERF (download pdf)

Auteur(s): K.R.S.D. Boele-Woelki, I. Curry-Sumner, W.M. Schrama

Archiefcode: UCERF2010017

erkenning van polygame huwelijken nietigverklaring polygamie polygamieverbod