Het ouderschapsplan

UCERF 3 - Actuele ontwikkelingen in het familierecht


Alle ouders van minderjarige kinderen, die niet meer samenwonen, maar dat wel hebben gedaan en gezag hebben, zijn verplicht om bij scheiding een zogenaamd ouderschapsplan op te stellen. Het fenomeen ouderschapsplan komt in de praktijk van de scheidingsmediation komt het al jaren voor, zij het niet onder die naam. In deze bijdrage wordt vanuit de invalshoek van die praktijk een aantal opmerkingen gemaakt over het ouderschapsplan.


Verschijningsvorm: UCERF (download pdf)

Auteur(s): E. Loeb

Archiefcode: UCERF200917

ouderschapsplan scheidingsmediation Wet bevordering voortgezet ouderschap en zorgvuldige scheiding