Een nieuwe wet voor het gezin in Marokko

UCERF 2 - Actuele ontwikkelingen in het familierecht


De hervorming van het familierecht in februari 2004 is de belangrijkste gebeurtenis op het terrein van het Islamitisch recht in Marokko sinds de codificatie van de Mudawwana in 1957-1958. De wetgever richt zich met de nieuwe regels nadrukkelijk op het bevorderen van de stabiliteit van het gezin, waarin man en vrouw als gelijken optreden.
In deze bijdrage worden de volgende elementen uit de Mudawwana van 2004 besproken: Huwelijk, Huwelijksontbinding, Afstamming en de relaties tussen ouders en kinderen, Erfrecht, en de uitvoering van de wet.


Verschijningsvorm: UCERF (download pdf)

Auteur(s): L. Buskens

Archiefcode: UCERF2008031

islamitisch familierecht Marokkaans familierecht Mudawwana