Nieuwe aandacht voor toezicht op vermogens­beheer bij minderjarigen

UCERF 11 - Actuele ontwikkelingen in het familierecht


Kinderen en ouders staan centraal in deze bijdrage. Hans ter Haar gaat onder andere in op rechtsvergelijkend onderzoek dat recent is gedaan in opdracht van het ministerie van Veiligheid en Justitie naar de positie van kinderen in een vermogensrechtelijke context. Dat is een onderwerp dat in de literatuur relatief weinig aandacht heeft gekregen, maar, gelet op de uitkomsten van het onderzoek, wel voor verbetering vatbaar is. Het onderzoek laat zien dat de vermogensrechtelijke belangen van kinderen op een aantal punten beter dan nu behartigd kunnen worden, onder meer door het toezicht dat de kantonrechter houdt op het vermogensbeheer door ouders (en voogden) op een aantal punten aan te passen.