Blijft co-ouderschap na echtscheiding een uitzondering?

UCERF 1 - Actuele ontwikkelingen in het familierecht


Deze bijdrage gaat over de vraag of, en zo ja op welke wijze, co-ouderschap mogelijk is, aan welke voorwaarden minimaal voldaan dient te worden en of co-ouderschap in algemene zin in het belang van het kind kan worden geacht. Voorop dient te worden gesteld dat de term co-ouderschap niet in de wet is opgenomen, en daar dus niet is gedefinieerd of anderszins is omschreven.


Verschijningsvorm: UCERF (download pdf)

Auteur(s): J. Gerritse

Archiefcode: UCERF2007017

co-ouderschap