Toont alle 3 resultaten

Een kwestie van vertrouwen

J. Broekhuizen, A. van Veen

De redacteuren wijzen er in dit artikel op dat met de invoering van de geneeskundige behandelingsovereenkomst als bijzondere overeenkomst in boek 7 BW het gevaar ontstaat dat de verhouding arts-patiënt onnodig wordt gejuridiseerd zoals dit in de Verenigde Staten is gebeurd. Het kan volgens de redacteuren leiden tot onnodige aansprakelijkstellingen en conflicten.

Opinie | Redactioneel
Maart 1994
AA19940135

Titel 7.1 (koop en ruil) van het nieuwe Burgerlijk Wetboek

A.S. Hartkamp

In dit artikel gaat Hartkamp in op het nieuwe kooprecht dat per 1 januari 1992 is ingevoerd. In het artikel wordt ingegaan op de totstandkoming, wordt er een korte weergave van de inhoud van de regeling gegeven en komt de samenhang met andere regelingen, met name de boeken 3, 5 en 6 NBW aan bod. Tenslotte wordt er ingegaan op het feit dat de koopovereenkomst een zogenaamde `bijzondere´ of `benoemde´ overeenkomst is en de inwerkingtreding van de regeling.

Annotaties en wetgeving | Wetgeving
Mei 1990
AA19900295

Twintig jaar nieuw BW: bijzondere overeenkomsten

Van oude wetboeken, de dingen die voorbijgaan...

T.F.E. Tjong Tjin Tai

Post thumbnail Twintig jaar bijzondere overeenkomsten hebben veel opgeleverd voor specialisten, doch weinig voor algemene civilisten. Daarnaast roepen de ontwikkelingen de vraag op wat nog de zin is van een boek over bijzondere overeenkomsten in een tijd van europeanisering, specialisatie, consumentenbescherming, en verschuiving naar het publiekrecht. Een snelle duik in de geschiedenis laat echter zien dat dit een eeuw geleden niet anders was. Mits we met voldoende sobere verwachtingen naar de codificatie kijken, kunnen we vrij tevreden zijn met de regeling van bijzondere overeenkomsten.

Rode draad | 20 jaar Nieuw BW
November 2012
AA20120869

Toont alle 3 resultaten