Tweederangs Nederlanders?


Afdeling bestuursrechtspraak Raad van State (ABRvS) 21 november 2006, LJN: AZ3202, ECLI:NL:RVS:2006:AZ3202, nrs. 200404446/1 en 200404450/1, AB 2007, 80, m.nt. P.J. Stolk. Ook wel bekend als Arubaanse kiezers II.

Deze uitspraak bevat vele aspecten van constitutionele aard. Hier komen aan de orde, 1) Kiesrecht en nationaliteit, 2) Nationaal recht, gemeenschapsrecht en het EVRM, 3) De rechtsvormende taak van de rechter en 4) Rechtsherstel.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): C.A.J.M. Kortmann

Verschijning: Mei 2007

Archiefcode: AA20070456

Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State 21-11-2006 (ECLI:NL:RVS:2006:AZ3202) zaaknummer: 200404446/1b, 200404450/1b

kiesraad kiesrecht kieswet rechtsherstel rechtsvormende taak rechter

Staats- en bestuursrecht Bestuursprocesrecht

Annotaties en wetgeving Annotatie