Tussentijdse begrotingswijzigingen: de duivel zit in de uitvoering


Overheden mogen geen geld uitgeven voordat een begroting of begrotingswijziging is goedgekeurd. Bij de rijksoverheid is de laatste jaren sprake van een toename van het aantal tussentijdse begrotingswijzigingen. Dit artikel bespreekt de wettelijke context, becommentarieert recente begrotingswijzigingen en doet op basis daarvan enkele suggesties.