Trots op Nederlands recht?


Kunnen Nederlanders net zo trots zijn op hun recht als de Amerikanen op het Amerikaanse of de Duitsers op het Duitse? Volgens Ewoud Hondius moet er dan eerst nog wel het een en ander veranderen, bijvoorbeeld in het schadevergoedingsrecht.

Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): E.H. Hondius

Verschijning: November 2015

Archiefcode: AA20150871

affectieschade Nederlands recht schadevergoeding schadevergoedingsrecht smartengeld

Algemeen juridisch Burgerlijk recht

Opinie Column

U heeft geen toegang tot de download(s) van dit product.

Login of bekijk onze abonnementen