Toetsing van wetgeving aan de sociale grondrechten van hoofdstuk 1 van de Grondwet


In dit artikel wordt onderzocht in hoeverre het toetsingsverbod in de weg staat om wetten in formele zin te toetsen aan de sociale grondrechten neergelegd in hoofdstuk 1 van de Grondwet. Waar een toetsingsverbod voor klassieke grondrechten buiten twijfel verheven is, blijft dit voor de instructienormen en taakstellingen voor de overheid die de sociale grondrechten zijn, een open vraag die niet alleen academisch is.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): J.W.A. Fleuren

Verschijning: september 2008

Archiefcode: AA20080620

instructienorm sociale grondrechten taakstelling toetsingsmaatstaf toetsingsverbod

Staats- en bestuursrecht

Verdieping Studentartikel