Tijdens de zitting ervaren procedurele rechtvaardigheid beïnvloedt het vertrouwen in rechters


Voor haar proefschriftonderzoek deed Liesbeth Hulst onder meer experimenten onder justitiabelen in de rechtbank. Ze onderzocht het belang van ‘ervaren procedurele rechtvaardigheid’ in rechtszittingen. Dit is de subjectieve indruk die justitiabelen zich vormen van hoe eerlijk en rechtvaardig zij zich door de rechter tijdens hun zitting behandeld voelen. De uitkomsten bewijzen dat sprake is van een oorzakelijke invloed van tijdens de zitting ervaren procedurele rechtvaardigheid op het vertrouwen in rechters (en op het aan rechters toegekende gezag). Ten slotte geeft het onderzoek inzicht in wanneer een zitting door justitiabelen als procedureel rechtvaardig wordt ervaren. Ervaren procedurele rechtvaardigheid is iets anders dan wat juristen onder een eerlijk proces verstaan. Er is dus naast het klassieke juridisch-inhoudelijke werk van rechters nog iets anders wat hun maatschappelijke effectiviteit bepaalt.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): J.E. Hulst

Verschijning: Mei 2019

Archiefcode: AA20190410

autoriteit burgers procedurele rechtvaardigheid psychologie rechters vertrouwen

Metajuridica Rechtspsychologie

Literatuur Proefschriftbijdrage

U heeft geen toegang tot de download(s) van dit product.

Login of bekijk onze abonnementen