Theo Raaijmakers geannoteerd

Verspreide geschriften van Prof. mr. M.J.G.C. Raaijmakers, ieder voorzien van een reflectie van de hand van een van zijn academische verwanten


Meer dan 40 jaar zijn met grote regelmaat beschouwingen van Prof. mr. M.J.C.G. (Theo) Raaijmakers verschenen op het gebied van het ondernemings- en effectenrecht. Zowel als boeken, oraties, bijdragen in juridische tijdschriften, preadviezen, en feest- en vriendenbundels, als ook meer dan 30 jaar in de vorm van annotaties in Ars Aequi.
Zijn geschriften getuigen van een diepgaande kennis en doorwrochte, vaak vernieuwende visie op deze rechtsgebieden en hun onderlinge samenhang, waarin ook zijn brede ervaring binnen het internationale bedrijfsleven sterk tot uitdrukking komt.
Onlangs heeft Theo Raaijmakers zijn laatste annotatie in Ars Aequi geschreven. Ter gelegenheid daarvan is in deze bundel een aantal eerder verschenen bijdragen van Theo Raaijmakers opgenomen, steeds voorzien van een korte reflectie van de hand van één van zijn promoti, naaste collegae of andere met hem verbonden vakgenoten.
De hierin opgenomen bijdragen zullen – hoewel van eerdere datum – de juridische lezer bepaald kennis en inzicht in de desbetreffende materie verschaffen.

Bekijk inhoudsopgave


Verschijningsvorm: Boek

Papieren uitgave

Auteur(s): G.T.M.J. Raaijmakers, A.F. Verdam (red.)

1e druk 2021

Verschijningsdatum: 5-10-2021

ISBN: 9789493199224

Pagina's: 660

effectenrecht ondernemingsrecht vennootschapsrecht

Burgerlijk recht OndernemingsrechtVennootschaps- en effectenrecht

Alle uitgaven Diversen

 89,50