The Unrepresented Nations and Peoples Organization: nieuwe hoop op zelfbeschikkingsrecht van volken?


Een kleine twee jaar voor 1993 werd de Unrepresented Nations and Peoples Organization (UNPO) opgericht. Deze non-goevernementele organisatie behartigt de belangen van door de VN ‘vergeten’ volken. In dit artikel worden de begrippen volk en zelfbeschikkingsrecht, zoals door de UNPO gehanteerd, aan een nader onderzoek onderworpen.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): L.A.M. Sibbel

Verschijning: Januari 1993

Archiefcode: AA19930005

minderheid natie soevereiniteit volksbegrip wilselement zelfbeschikking

Internationaal Europees en buitenlands recht

Verdieping Studentartikel