Studies of the science of evidence in legal education


In dit Engelstalige artikel gaat de auteur in op de noodzaak en het belang van bewijs en bewijsgaring. In het artikel wordt aan de hand van voorbeelden in gegaan op ‘proof’ en ‘evidence’ en de geoorloofdheid ervan.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): D.A. Schum

Verschijning: Januari 2009

Archiefcode: AA20090068

bewijs bewijsgaring bewijsmiddel overtuiging

Verdieping Studentartikel

U heeft geen toegang tot de download(s) van dit product.

Login of bekijk onze abonnementen