Strafrecht en religie


Strafrecht en religie zijn formeel gescheiden categorieën. In wezen is hun verhouding veel problematischer. Multiculturaliteit, religieus fundamentalisme en de wordingsgeschiedenis van het strafrecht geven de strafrechtjurist voldoende stof tot nadenken. In dit artikel wordt een aantal aspecten behandeld van de verhouding tussen strafrecht en religie. Het positief recht, maar ook de bredere context komt aan bod. Hoe christelijk is het postmoderne recht (nog) en welke rol spelen religieuze argumenten?


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): H.C. Wiersinga

Verschijning: Juli 2003

Archiefcode: AA20030541

diversiteit multiculturaliteit religieus fundamentalisme religieuze argumenten

Strafrecht en criminologie Strafprocesrecht

Bijzonder nummer Recht & Religie

U heeft geen toegang tot de download(s) van dit product.

Login of bekijk onze abonnementen