Storytelling in de civiele procespraktijk


In deze bijdrage gaan Robbert Jan van der Weijden en Marc Ynzonides in op de rol van storytelling in de civiele procespraktijk. Wat kan je als advocaat, naast het reguliere proces van stellen, betwisten en bewijzen van feiten, doen om de in die feiten liggende kernboodschap optimaal te communiceren, betrokkenheid bij de rechter te creëren en sympathie voor je standpunt te winnen? Auteurs bespreken deze vraag aan de hand van concrete voorbeelden en sluiten hun bijdrage af met een aantal tips voor (aankomende) procesadvocaten.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): R.J. van der Weijden, M. Ynzonides

Verschijning: mei 2020

Archiefcode: AA20200503

advocaten beeldvorming civiele procedure framing storytelling

Studie, carrière, vaardigheden Advocatuur

Perspectief Perspectiefartikel