Slachtoffers van het Duitsche geweld


In het Amsterdamse Paleis van Justitie bevinden zich twee gedenkplaten, gewijd aan de nagedachtenis van de leden van de rechterlijke macht te Amsterdam, die vielen als slachtoffers van het Duitse geweld in de TweedeWereldoorlog, en van de meer dan zeventig leden van de orde van advocaten bij het gerechtshof aldaar, die evenzo omkwamen.

In dit boek wordt naar het mogelijke een beeld gegeven van de op de plakkaten genoemde leden van de rechterlijke macht: de in de Duitse vernietigingskampen vermoorde Joodse leden, de omgekomen verzetsmensen en de in het kader van de represaille naar aanleiding van de liquidatie van de foute procureur-generaal Feitsma gefusilleerden. De geschiedschrijving van de rechterlijke macht in die oorlogstijd dient daartoe als kader, evenals het beeld van de rechterlijke macht in die benarde tijd dat in de illegale pers wordt geschetst.

Bekijk inhoudsopgave


Verschijningsvorm: Boek

Papieren uitgave

Auteur(s): P.C. Kop

2e druk 2014

Verschijningsdatum: 1-7-2014

ISBN: 9789069162812

Pagina's: 78

oorlogsrecht rechterlijke macht in oorlogstijd

Algemeen juridisch Overige Staats- en bestuursrecht Oorlogsrecht

Alle uitgaven Prinsengrachtreeks

 24,50