Selectieve rechtspraak bij bestuurdersaansprakelijkheid wegens selectieve betaling?


Hoge Raad 17 januari 2020, nr. 18/01948, ECLI:NL:HR:2020:73 (Ingwersen q.q./Source BV c.s.)


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): S.M. Bartman

Verschijning: Maart 2020

Archiefcode: AA20200274

Hoge Raad 17-01-2020 (ECLI:NL:HR:2020:73) zaaknummer: 18/01948

bestuurdersaansprakelijkheid faillissement paritas creditorum selectieve betaling

Sociaal-economisch recht Ondernemingsrecht

Annotaties en wetgeving Annotatie

U heeft geen toegang tot de download(s) van dit product.

Login of bekijk onze abonnementen