Selectie van rechters voor het Amerikaanse Supreme Court, het Bundesverfassungsgericht en de Hoge Raad


In deze bijdrage vergelijkt Carla Zoethout de Amerikaanse, Duitse en Nederlandse procedures voor het benoemen van leden van de hoogste rechterlijke colleges in die landen. Zo is er in Nederland nauwelijks enige discussie over de benoeming van een nieuw lid van de Hoge Raad, terwijl de aanstelling van een Supreme Court Justice in de Verenigde Staten doorgaans veel publieke aandacht trekt (zoals onlangs weer bleek bij de benoeming van Elena Kagan, zie het artikel van Heather Kurzbauer van vorige maand).


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): C.M. Zoethout

Verschijning: oktober 2010

Archiefcode: AA20100748

Bundesverfassungsgericht Hoge Raad selectie van rechters Supreme Court

Overige Rechterlijke organisatie