Scheiden doet lijden!


Op 5 april 1990 is een wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht en het Wetboek van Strafvordering en enkele andere wetten ter verruiming van de mogelijkheden tot toepassing van de maatregel van ontneming van wederrechtelijk verkregen voordeel en andere vermogenssancties bij de Tweede Kamer ingediend. Het voorstel maakt een onderscheid tussen enerzijds een dadergerichte vervolging en berechting en anderzijds een buitgerichte opsporing en vaststelling van wederrechtelijk verkregen voordeel in een afzonderlijke procedure. Door de afscheiding van laatstgenoemde procedure van die in de hoofdzaak kunnen problemen ontstaan. In dit artikel zal een aantal van deze problemen worden besproken.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): M. Swagemakers

Verschijning: juni 1991

Archiefcode: AA19910467

benadeelde ontnemingsmaatregel vermogensdelicten wederrechtelijk verkregen voordeel

Strafrecht en criminologie

Verdieping Studentartikel