Toont alle 4 resultaten

De schakelbepalingen van de ontnemingsprocedure: de kunst van het weglaten

W.S. de Zanger

De procedure tot oplegging van de ontnemingsmaatregel heeft vorm gekregen doordat verschillende bepalingen ten aanzien van het reguliere strafproces van overeenkomstige toepassing zijn verklaard. Door sommige bepalingen juist niet van toepassing te verklaren heeft de wetgever een afwijkend procesrecht in het leven geroepen voor de ontnemingsprocedure. Deze wetgevingstechniek is op kritiek gestuit en heeft de rechter voor keuzes gesteld.

Blauwe pagina's | Ode aan de schakelbepalingen
December 2017
AA20170960

Maart 1998

Katern 66: Straf(proces)recht

C.M. Pelser

Scheiden doet lijden!

M. Swagemakers

Op 5 april 1990 is een wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht en het Wetboek van Strafvordering en enkele andere wetten ter verruiming van de mogelijkheden tot toepassing van de maatregel van ontneming van wederrechtelijk verkregen voordeel en andere vermogenssancties bij de Tweede Kamer ingediend. Het voorstel maakt een onderscheid tussen enerzijds een dadergerichte vervolging en berechting en anderzijds een buitgerichte opsporing en vaststelling van wederrechtelijk verkregen voordeel in een afzonderlijke procedure. Door de afscheiding van laatstgenoemde procedure van die in de hoofdzaak kunnen problemen ontstaan. In dit artikel zal een aantal van deze problemen worden besproken.

Verdieping | Studentartikel
Juni 1991
AA19910467

Witwassen van voorwerpen uit eigen misdrijf

T. Kooijmans

Hoge Raad 13 oktober 2015, nr. 14/03855, ECLI:NL:HR:2015:3028

Annotaties en wetgeving | Annotatie
Februari 2016
AA20160110

Toont alle 4 resultaten