Roerend of onroerend? Een onderzoek naar de goederenrechtelijke kwalificatie van telecomkabels


Een arrest van het Hof Den Haag van 2 maart 2000 heeft aanleiding gegeven tot heropening van de discussie
over het goederenrechtelijke karakter van telecomkabels, dat met name fiscaalrechtelijk van belang
is. In dit artikel wordt onderzocht of in de grond aangelegde telecomkabels moeten worden gekwalificeerd
als roerend dan wel als onroerend. Een analyse van de relevante artikelen uit het BW in
samenhang met artikel 5.6 van de Telecommunicatiewet leidt tot de conclusie dat telecomkabels moeten
worden aangemerkt als onroerende zaken.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): E. Mak

Verschijning: januari 2002

Archiefcode: AA20020006

onroerend goed roerend goed

Burgerlijk recht Vermogensrecht

Verdieping Studentartikel