Rente-aftrek door middel van een fiscale eenheid


Hoge Raad 27 september 1995, nr. 30400, ECLI:NL:HR:1995:AA1668

De aankoop van een Nederlandse dochter door een daartoe opgerichte Nederlandse holding, gevolgd door de vorming van een fiscale eenheid, leidt ertoe dat de winst van de Nederlandse dochter verminderd wordt met de door de Nederlandse holding verschuldigde rente.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): J.W. Zwemmer

Verschijning: juni 1996

Archiefcode: AA19960458

Hoge Raad 27-09-1995 (ECLI:NL:HR:1995:AA1668) zaaknummer: 30400

belastingplicht concern doorlenen houdstermaatschappij

Belastingrecht

Annotaties en wetgeving Annotatie