Regulering van private military and security companies


In de afgelopen 20 jaar zijn private partijen tijdens internationale militaire operaties steeds vaker diensten gaan verrichten die vroeger door militairen zouden zijn uitgevoerd. Inmiddels is de vraag niet langer of inzet van dit soort bedrijven wel juridisch te verantwoorden is, maar wat de juridische grenzen aan die inzet zijn.