Rechtswetenschap


In deze uitgave in de Ars Aequi Encyclopedie van de Rechtswetenschapreeks staat het standaardbeeld van rechtswetenschap – ‘de rechtsgeleerdheid’ – centraal. Daarbij komen vragen aan de orde als ‘wat is rechtswetenschap’, ‘wat zijn de taken van de rechtswetenschap’, ‘wat zijn de produkten van rechtswetenschap’ en ‘wie beoefenen de rechtswetenschap’.
Daarnaast wordt het standaardbeeld van rechtswetenschap bezien in het licht van  ontwikkelingen in de twintigste eeuwse wetenschapstheorie. De rechtswetenschap krijgt daarbinnen een plaats.

Bekijk inhoudsopgave


 24,50