Rechtsvraag (N) BW (26) overgangsrecht


Rechtsvraag op het gebied van het goederen- en faillissementscircuit waarbij met name het overgangsrecht volgens NBW aan de orde komt.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): H.L. van der Beek

Verschijning: februari 1988

Archiefcode: AA19880133

curator faillissement hypotheek kredietovereenkomst transport

Burgerlijk recht FaillissementsrechtVermogensrecht

Perspectief Rechtsvraag