Rechtsvraag (294) Intellectuele eigendom


Rechtsvraag op het gebied van het intellectueel eigendomsrecht, in het bijzonder auteurs-, tekening- en modellenrecht.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): M.S.C. Bakker

Verschijning: Maart 2001

Archiefcode: AA20010181

auteursrecht exploitatierecht modellenrecht tekeningenrecht

Burgerlijk recht Sociaal-economisch recht Intellectuele-eigendomsrecht

Perspectief Rechtsvraag

U heeft geen toegang tot de download(s) van dit product.

Login of bekijk onze abonnementen