Rechtsvergelijking en rechtsvinding in burgerlijke zaken


Welke rol vervult rechtsvergelijking bij rechtsvinding door de Hoge Raad in burgerlijke zaken? Deze vraag staat in dit artikel centraal. Een vijftal wordt onderscheiden waarin buitenlands recht aan de orde komt In deze gevallen blijkt het rechtsvergelijkend argument een steeds wisselende rol te spelen. Als zelfstandig interpretatie-argument is rechtsvergelijking een betrekkelijk zeldzame verschijning in de rechtsvinding van de Hoge Raad.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): I.R. Jong, L. Strikwerda

Verschijning: mei 1994

Archiefcode: AA19940284

burgerlijke zaken maatschappelijke processen rechtsvergelijking rechtsvinding

Burgerlijk recht Metajuridica Rechtsvergelijking

Bijzonder nummer Rechtsvergelijking