Rechtsvergelijkende beschouwingen over de waarborging van een goede strafrechtspleging


Om een goede strafrechtspleging te kunnen waarborgen heeft de strafrechter allerlei instrumenten tot zijn beschikking. Tussen common-lawen civil-law-rechtsstelsels bestaan hierin echter grote verschillen. In dit artikel wordt een vergelijking gemaakt tussen de Angelsaksische instrumenten van contempt of court en abuse of process en de in het Nederlandse rechtsstelsel voorhanden middelen. Ook wordt aandacht besteed aan de wijze waarop deze instrumenten in de tribunalenrechtspraak vorm hebben gekregen.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): M. Lochs

Verschijning: Juni 2020

Archiefcode: AA20200636

abuse of power ciivil law common law contempt of court strafrechtspleging tribunalen

Strafrecht en criminologie Strafprocesrecht

Literatuur Proefschriftbijdrage