Resultaat 1–12 van de 13 resultaten wordt getoond

Bestraffing buiten de rechter om. Wat is er mis met transactie?

J.M. Reijntjes

Dit artikel gaat over de buitengerechtelijke afdoening van strafzaken, oftewel de transactie mogelijkheden.

Bijzonder nummer | De rechtsstaat Nederland
juli 2004
AA20040552

De rechtsstaat is geen doel op zich. Interview met minister van Justitie mr. J.P.H. Donner.

R.M. Pasma, E.M. Witjens

Een interview met minister van justitie mr. J.P.H. Donner

Bijzonder nummer | De rechtsstaat Nederland | Verdieping | Interview
juli 2004
AA20040576

Delegatie: twee handen op één buik

C.A.J.M. Kortmann

Dit artikel gaat over het constitutionalisme, oftewel het voorschrift waarbij regelsteller en uitvoerder niet in hetzelfde ambt verbonden mogen zijn.

Bijzonder nummer | De rechtsstaat Nederland
juli 2004
AA20040512

Draagt de wet openbaarheid van bestuur bij aan de democratische rechtsstaat?

L.J.A. Damen

Kan de Wet openbaarheid van bestuur bijdragen aan een goede en democratische bestuursvoering? Kan openbaarheid van bestuur bijdragen aan een beter functionerende democratische rechtsstaat?

Bijzonder nummer | De rechtsstaat Nederland
juli 2004
AA20040526

Gelegenheidswetgeving. Een rechtsstaat onwaardig?

Ph. Eijlander

Dit artikel behandelt het thema van de zogenaamde gelegenheidswetgeving en de daarmee samenhangende vraag of dit in de Nederlandse rechtsstaat mogelijk zou moeten zijn.

Bijzonder nummer | De rechtsstaat Nederland
juli 2004
AA20040484

Het populisme en de democratie

M. van Rossem

Het onderstaand artikel gaat over de vraag of een te verre democratisering geen aantasting van de democratisering zelf is. Zo wordt er gekeken naar het resultaat van het charisma van mensen om gekozen te worden in het bestuur van een land.

Bijzonder nummer | De rechtsstaat Nederland
juli 2004
AA20040537

Legaliteit en het strafrechtelijk bewijsrecht; uitholling van het wettelijk bewijsstelsel in strafzaken?

J.F. Nijboer bewerkt door P.A.M. Mevis

In dit artikel wordt de in de straf(proces)rechtelijke literatuur regelmatig geuite verzuchting dat in de rechtspraak het (strafvordelijk) wettelijk bewijsrecht is uitgehold, gerelativeerd.

Bijzonder nummer | De rechtsstaat Nederland
juli 2004
AA20040492

Naar een gemengd kiesstelsel: versterking van de parlementaire democratie?

P.P.T. Bovend'Eert

Een uiteenzetting over de mogelijkheden van een nieuw kiesstelsel.

Bijzonder nummer | De rechtsstaat Nederland
juli 2004
AA20040518

Over het laten verjaren van het recht de gevangenisstraf ten uitvoer te leggen

H.K. Elzinga

Dit artikel gaat over de handelswijze van het OM, waarbij zij beslist dat, ondanks dat de rechter een straf heeft opgelegd, deze straf niet ten uitvoer wordt gebracht.

Bijzonder nummer | De rechtsstaat Nederland
juli 2004
AA20040504

Pleegkinderen en hun rechten

J.E. Doek

De artikel gaat over de rechten van het pleegkind en daarmee samenhangend de plichten die de overheid heeft ten opzichte van een pleegkind.

Bijzonder nummer | De rechtsstaat Nederland
juli 2004
AA20040561

Rechtsstaat en vreemdelingenrecht

T.P. Spijkerboer

Dit artikel gaat over een staatsrechtelijk probleem dat zich voordoet als gevolg van de jurisprudentie van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Aan de hand van een aantal voorbeelden betogen dat de Afdeling onvoldoende doet waar zij als besuutrsrechter nu juist wel voor is, namelijk het bestuur controleren.

Bijzonder nummer | De rechtsstaat Nederland
juli 2004
AA20040569

rechtsstaat, die wankelt?

J.C.M. Leijten

Een column over onze rechtsstaat.

Bijzonder nummer | De rechtsstaat Nederland | Opinie | Column
juli 2004
AA20040481

Resultaat 1–12 van de 13 resultaten wordt getoond