Toont alle 8 resultaten

EG-Hof beslist: ‘Belgische echtgenote valt onder het gezag van haar Belgische echtgenoot, hun kind krijgt daardoor Nederlandse studiefinanciering!’

K.J.M. Mortelmans

Hof van Justitie Europese Gemeenschappen (HvJ EG) 8 juni 1999, zaak C-337/97, ECLI:EU:C:1999:284, JB 1999, nr. 148, p. 718; NJB 1999, nr. 20, p. 1264; Juridisch up to Date, 12 augustus 1999, p. 7 (C.P.M. Meeusen en Hoofddirectie van de Informatie Beheer Groep (IBG)) Dit arrest gaat om het recht op studiefinanciering avn een kind waarvan het gezin gebruik maakt van het vrije verkeer van personen. Er komen twee onderwerpen aan de orde die Gemeenschapsrechtelijk bekeken nog niet uitgekristalliseerd zijn. Ten eerste het begrip werknemer gekoppeld aan relaties binnen een gezin en ten tweede het begrip interne markt en de gevolgen voor eigen onderdanen.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
November 1999
AA19990838

Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2006 nr. 85

De Cuyper: woonplaatsvereiste en werkloosheidsuitkering

Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2006 nr. 86

Tas-Hagen en Tas: woonplaatsvereiste en uitkering voor burger-oorlogsslachtoffers

Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2007 nr. 83

Hartmann: precisering begrip 'migrerende werknemer'

Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2008 nr. 84

Bosmann: toekenning gezinsbijslagen in niet bevoegde woonstaat

Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2008 nr. 87

bijstandsverlening tijdens afkicken in Schotland

Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2012 nr. 83

Commissie tegen Nederland: 'studiefinanciering: 3-uit-6-eis'

Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2012 nr. 86

weigering koopkrachttegemoetkoming AOW-ers is discriminerend

Toont alle 8 resultaten