Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2011 nr. 15

Syrische homoseksueel


Verschijningsvorm: Rechtspraak Vreemdelingenrecht (download pdf)

Auteur(s): H. Battjes

Archiefcode: RV20110015

17-08-2011 Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (ECLI:NL:RVS:2011:BR5419) zaaknummer: 201012865/1/V2

bewijslast Onmenselijke behandeling

Asiel

(EVRM) Europees verdrag tot bescherming van de rechten van de mens Art. 3(Vw 2000) Vreemdelingenwet 2000 Art. 29, lid 1, sub bArt. 31, lid 1