Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2010 nr. 91

Opvang of bewaring?


Verschijningsvorm: Rechtspraak Vreemdelingenrecht (download pdf)

Auteur(s): M.C. Stronks

Archiefcode: RV20100091

22-07-2010 Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (ECLI:NL:RVS:2010:BN4798) zaaknummer: 201004041/1/V2

detentieomstandigheden feitelijke handeling opvang vreemdeling vrijheidsbeneming

Opvang

(EVRM) Europees verdrag tot bescherming van de rechten van de mens Art. 5(Vw 2000) Vreemdelingenwet 2000 Art. 55Art. 72, lid 3