Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2009 nr. 80

Vatsouras: recht op uitkering voor werkzoekende


Verschijningsvorm: Rechtspraak Vreemdelingenrecht (download pdf)

Auteur(s): P.E. Minderhoud

Archiefcode: RV20090080

04-06-2009 Hof van Justitie Europese Gemeenschappen (ECLI:NL:XX:2009:BI7790) zaaknummer: C-22/08, C-23/08

discriminatie sociale zekerheid werknemer

Sociale zekerheid

EG-verdrag Art. 12Art. 39Richtlijn 2004/38/EG (Definitie) Art. 24, lid 2