Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2009 nr. 16

motivering toekenning gewicht indicatoren categoriale bescherming niet vereist


Verschijningsvorm: Rechtspraak Vreemdelingenrecht (download pdf)

Auteur(s): Red. Rechtspraak Vreemdelingenrecht

Archiefcode: RV20090016

23-11-2009 Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State zaaknummer: 2009037631/1/V1

categoriale bescherming marginale toetsing

Asiel

(Vb 2000) Vreemdelingenbesluit 2000 Art. 3.106(Vw 2000) Vreemdelingenwet 2000 Art. 29, lid 1, aanhef en sub d