Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2008 nr. 55

Ongewenstverklaring in strijd met artikel 8 EVRM


Verschijningsvorm: Rechtspraak Vreemdelingenrecht (download pdf)

Auteur(s): H.B. Winter

Archiefcode: RV20080055

23-06-2008 Europees Hof voor de Rechten van de Mens (ECLI:NL:XX:2008:BD8475) zaaknummer: 1638/03

ongewenstverklaring openbare orde rechten van het kind

Openbare orde

(EVRM) Europees verdrag tot bescherming van de rechten van de mens Art. 8(IVRK) Internationaal verdrag inzake de rechten van het kind Art. 3Art. 40