Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2008 nr. 51

borstvoeding alleen onvoldoende voor geslaagd beroep hardheidsclausule


Verschijningsvorm: Rechtspraak Vreemdelingenrecht (download pdf)

Auteur(s): W.L.M. Fleuren

Archiefcode: RV20080051

09-04-2008 Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (ECLI:NL:RVS:2008:BC9727) zaaknummer: 200705338/1

discretionaire bevoegdheid hardheidsclausule machtiging tot voorlopig verblijf

Binnenkomst en reisdocumenten

(Awb) Algemene wet bestuursrecht Art. 7:12(Vb 2000) Vreemdelingenbesluit 2000 Art. 3.71, lid 4(Vw 2000) Vreemdelingenwet 2000 Art. 1, sub a