Resultaat 1–12 van de 16 resultaten wordt getoond

UCERF 14 - Actuele ontwikkelingen in het familierecht

De wet herziening partneralimentatie: kort door de bocht verkort

W.M. Schrama

Op 1 januari 2020 is de nieuwe wet partneralimentatie inwerking getreden. Daarmee is een einde gekomen aan een lang wetgevingstraject, dat aanvankelijk zeer ambitieus was, doch later werd beperkt tot een verkorting van de alimentatieduur. In deze bijdrage wordt ingegaan op de wetsgeschiedenis en worden enkele belangrijke vraagstukken belicht die in de rechtspraktijk een rol […]

Griffierechten en het recht op toegang tot de rechter

F.J. Fernhout

Post thumbnail Artikel 6 EVRM omvat het recht op toegang tot de rechter in burgerlijke zaken. Op de staten die partij zijn bij het EVRM rust een positieve verplichting om dit recht te waarborgen. Dat houdt onder meer in dat financiële obstakels op de een of andere manier moeten worden weggenomen en in ieder geval niet mogen worden opgeworpen. Bij de heffing van een bijdrage in de kosten van een procedure (de zgn. griffierechten) moet hiermee rekening worden gehouden. Deze bijdrage gaat na of de Nederlandse griffierechtenregeling binnen de door artikel 6 EVRM getrokken grenzen blijft.

Rode draad | Toegang tot het recht
Januari 2019
AA20190067

Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2000 nr. 30

Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2000 nr. 49

Noot: H.A. Ahmad Ali

10-08-2000 Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State zaaknummer: 200000379/1

Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2001 nr. 64

Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2002 nr. 35

Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2002 nr. 37

Noot: W.L.M. Fleuren

26-09-2002 Rechtbank 's-Gravenhage (ECLI:NL:RBSGR:2002:AF1244) zaaknummer: AWB 00/72767 OVERIO H, 00/72766 OVERIO H, 99/5196

Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2003 nr. 30

art. 3.71 lid 1 Vb niet in strijd met art. 16 Vw

Noot: W.L.M. Fleuren

04-03-2003 Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State zaaknummer: 200300241/1

Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2005 nr. 30

medische behandeling bij vrijstelling mvv-vereiste

Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2005 nr. 32

veiligheidsrisico reis naar ambassade is niet asielgerelateerd

Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2007 nr. 49

geen vrijstelling mvv-vereiste medische noodsituatie

Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2007 nr. 53

mvv-vereiste, hardheidsclausule en gezinsleven

Resultaat 1–12 van de 16 resultaten wordt getoond