hardheidsclausule

Resultaat 1–12 van de 17 resultaten wordt getoond

UCERF 14 - Actuele ontwikkelingen in het familierecht

De wet herziening partneralimentatie: kort door de bocht verkort

W.M. Schrama

Op 1 januari 2020 is de nieuwe wet partneralimentatie inwerking getreden. Daarmee is een einde gekomen aan een lang wetgevingstraject, dat aanvankelijk zeer ambitieus was, doch later werd beperkt tot een verkorting van de alimentatieduur. In deze bijdrage wordt ingegaan op de wetsgeschiedenis en worden enkele belangrijke vraagstukken belicht die in de rechtspraktijk een rol […]

Griffierechten en het recht op toegang tot de rechter

F.J. Fernhout

Post thumbnail Artikel 6 EVRM omvat het recht op toegang tot de rechter in burgerlijke zaken. Op de staten die partij zijn bij het EVRM rust een positieve verplichting om dit recht te waarborgen. Dat houdt onder meer in dat financiële obstakels op de een of andere manier moeten worden weggenomen en in ieder geval niet mogen worden opgeworpen. Bij de heffing van een bijdrage in de kosten van een procedure (de zgn. griffierechten) moet hiermee rekening worden gehouden. Deze bijdrage gaat na of de Nederlandse griffierechtenregeling binnen de door artikel 6 EVRM getrokken grenzen blijft.

Rode draad | Toegang tot het recht
januari 2019
AA20190067

Mag de rechtsstaat voor de burger worden gesloten?

Bouwstenen voor een meer burgervriendelijk bestuursrecht

M. Scheltema

Post thumbnail Tegen de achtergrond van een responsieve vormgeving van de rechtsstaat wordt in dit stuk nagegaan hoe wetgever, rechter en bestuursorganen kunnen bijdragen aan het meer burgervriendelijk maken van het bestuursrecht. Een groter gewicht voor algemene beginselen in verhouding tot dwingende wetsbepalingen, en een meer rechtsstaat-conforme interpretatie van artikel 120 Grondwet moeten daarbij voorkomen dat de rechtsstaat voor de burger wordt gesloten.

Verdieping | Verdiepend artikel
september 2021
AA20210809

Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2000 nr. 30

Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2000 nr. 49

Noot: H.A. Ahmad Ali

10-08-2000 Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State zaaknummer: 200000379/1

Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2001 nr. 64

Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2002 nr. 35

Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2002 nr. 37

Noot: W.L.M. Fleuren

26-09-2002 Rechtbank 's-Gravenhage (ECLI:NL:RBSGR:2002:AF1244) zaaknummer: AWB 00/72767 OVERIO H, 00/72766 OVERIO H, 99/5196

Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2003 nr. 30

art. 3.71 lid 1 Vb niet in strijd met art. 16 Vw

Noot: W.L.M. Fleuren

04-03-2003 Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State zaaknummer: 200300241/1

Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2005 nr. 30

medische behandeling bij vrijstelling mvv-vereiste

Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2005 nr. 32

veiligheidsrisico reis naar ambassade is niet asielgerelateerd

Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2007 nr. 49

geen vrijstelling mvv-vereiste medische noodsituatie

Resultaat 1–12 van de 17 resultaten wordt getoond