Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2007 nr. 85

weigering huursubsidie aan gemeenschapsonderdaan en familielid onterecht, want rechtmatigheid verblijf onvoldoende onderzocht


Verschijningsvorm: Rechtspraak Vreemdelingenrecht (download pdf)

Auteur(s): M.C. Ydema

Archiefcode: RV20070085

14-11-2007 Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (ECLI:NL:RVS:2007:BB7789) zaaknummer: 200702780/1

sociale zekerheid

Sociale zekerheid

EG-verdrag Art. 12Art. 18Huursubsidiewet (Hsw) Art. 10, lid 1Richtlijn 90/364/EEG (Verblijfsrecht) Art. 1Verordening 1612/68 EG (Vrij verkeer werknemers) Art. 10Art. 7Art. 9