Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2007 nr. 11

contra-indicatie na eerste besluit alsnog tegengeworpen


Verschijningsvorm: Rechtspraak Vreemdelingenrecht (download pdf)

Auteur(s): K.M. Zwaan

Archiefcode: RV20070011

11-09-2007 Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (ECLI:NL:RVS:2007:BB6367) zaaknummer: 200704087/1

openbare orde

Asiel

(Awb) Algemene wet bestuursrecht Art. 4:48(Vw 2000) Vreemdelingenwet 2000 Art. 29, lid 1Art. 31, lid 2