Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2006 nr. 78

herhaalde aanvraag gezinshereniging


Verschijningsvorm: Rechtspraak Vreemdelingenrecht (download pdf)

Auteur(s): P. Boeles

Archiefcode: RV20060078

26-07-2006 Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (ECLI:NL:RVS:2006:AY5699) zaaknummer: 200600725/1

gewone gezinshereniging herhaalde aanvraag Nova

Procedure

(Awb) Algemene wet bestuursrecht Art. 4:6Richtlijn 2003/86/EG (Gezinshereniging) Art. 4, lid 1