Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2006 nr. 70

procesbelang na intrekking bestreden besluit


Verschijningsvorm: Rechtspraak Vreemdelingenrecht (download pdf)

Auteur(s): H.B. Winter

Archiefcode: RV20060070

27-03-2006 Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (ECLI:NL:RVS:2006:AV7798) zaaknummer: 200507386/1

intrekking procesbelang

Procedure

(Awb) Algemene wet bestuursrecht Art. 6:19Art. 6:2(Vw 2000) Vreemdelingenwet 2000 Art. 117, lid 2Art. 15e