Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2006 nr. 6

interim measure EHRM, geen verstrekking verblijfstitel op grond van 29b noch op grond van 29d Vw 2000


Verschijningsvorm: Rechtspraak Vreemdelingenrecht (download pdf)

Auteur(s): R.J.A. Bruin

Archiefcode: RV20060006

06-01-2006 Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (ECLI:NL:RVS:2006:AU9421) zaaknummer: 200508683/1

categoriale bescherming Interim Measure omvang geschil openbare orde

Asiel

(EVRM) Europees verdrag tot bescherming van de rechten van de mens Art. 3(Vw 2000) Vreemdelingenwet 2000 Art. 29, lid 1 sub bArt. 29, lid 1 sub d