Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2006 nr. 55

afwijzing aanvraag wegens gevaar openbare orde na acceptatie transactie


Verschijningsvorm: Rechtspraak Vreemdelingenrecht (download pdf)

Auteur(s): H.B. Winter

Archiefcode: RV20060055

20-04-2006 Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (ECLI:NL:RVS:2006:AW8611) zaaknummer: 200601322/1

afwijkingsbevoegdheid asiel openbare orde

Openbare orde

(Awb) Algemene wet bestuursrecht Art. 4:84(Vw 2000) Vreemdelingenwet 2000 Art. 31, lid 2 sub k