Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2006 nr. 40

verblijfsrecht ex besluit nr. 1/80 - plicht tot inwinnen nadere informatie


Verschijningsvorm: Rechtspraak Vreemdelingenrecht (download pdf)

Auteur(s): H. Oosterom-Staples

Archiefcode: RV20060040

16-08-2006 Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (ECLI:NL:RVS:2006:AY6332) zaaknummer: 200509701/1

declaratoire werking

Associatieovereenkomst

Besluit 1/80 associatieraad EEG-Turkije Art. 6Wegenverkeerswet 1994 Art. 124, lid 1 aanhef en onder b