Showing 1–12 of 57 results

Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2006 nr. 35

Mehmet Sedef: berekening tijdvakken legale arbeid – besluit nr. 1/80

Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2006 nr. 36

Ergün Torun: beëindiging verblijfsrecht – meerderjarig kind

Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2006 nr. 37

Hasan Güzeli: artikel 10, lid 1, besluit nr. 1/80 – non-discriminatie – verblijfsvergunning

Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2006 nr. 38

Gattoussi: gelijke behandeling, beperkt verblijfsrecht en openbare orde

Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2006 nr. 39

dubbele nationaliteit – toepasselijk recht

Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2006 nr. 40

verblijfsrecht ex besluit nr. 1/80 – plicht tot inwinnen nadere informatie

Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2006 nr. 41

besluit 1/80 EEG-Turkije: paspoortvereiste geen grond weigering

Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2007 nr. 34

Derin: artikelen 7 en 14 besluit nr. 1/80 – verlies recht – kind

Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2007 nr. 35

Tum en Dari: standstill-bepaling - eerste toelating - zelfstandigen

Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2007 nr. 36

Polat: artikel 7 besluit nr. 1/80 - verlies rechten - openbare orde

Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2007 nr. 37

besluit 1/80 en tewerkstellingsvergunning Turkse chauffeur internationaal transport

Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2007 nr. 38

artikel 6 besluit 1/80; stabiel en niet van voorlopige aard – schorsende werking

Showing 1–12 of 57 results