Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2005 nr. 98

leges en standstill-bepaling in Besluit nr. 1/80 Associatieraad EEG-Turkije


Verschijningsvorm: Rechtspraak Vreemdelingenrecht (download pdf)

Auteur(s): C.A. Groenendijk

Archiefcode: RV20050098

30-05-2005 Rechtbank 's-Gravenhage (ECLI:NL:RBSGR:2005:AT8641) zaaknummer: AWB 04/45792

EU

(ESH) Europees Sociaal Handvest Art. 18Art. 19(EVRM) Europees verdrag tot bescherming van de rechten van de mens Art. 8Besluit 1/80 associatieraad EEG-Turkije Art. 13Europees vestigingsverdrag Art. 21Grondwet Art. 104